Huldenberg IJse-Laan wandeling (RCOZ) 10.2 km

Algemeen

Thema: De route is in belangrijke mate gebaseerd op de succesvolle Refugee Walk Druivenstreek en loopt lags de IJsevallei en Laanvallei en het plateau tussen de twee valleien. Tijdsduur: +/- 2,5 uur.
Start en aankomst : De Kronkel achter het gemeenteplein van Huldenberg
Parking: Parking De Kronkel

Link naar RouteYou website:
IJse-Laan wandeling Huldenberg (RCOZ) 10.2 km

Bijkomende info

De wandeling loopt vanuit het centrum van Huldenberg door de Ijsevallei langs het Smeysbos en nadien over het plateau naar de vallei van de Laan en dan via het Rodebos, de Vossenkouter en het Breembos terug naar het centrum van Huldenberg. Deze twee valleien (IJse en Laan) zijn belangrijke verbindingen tussen de twee wouden in deze regio, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. De wandeling loopt langs enkele mooie trage wegen waarvan de gemeente Huldenberg er gemiddeld zeven per jaar heraanlegt.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RVS) behoort Huldenberg tot het buitengebied (dus niet tot de Vlaamse Ruit of Vlaams stedelijk gebied rond Brussel). Concreet wil dit zeggen dat wonen, werken en gemeenschapsvoorzieningen zoveel mogelijk gebundeld worden in de kernen en dit om de open ruimte te vrijwaren voor landbouw, natuur en bos.

Huldenberg heeft een ruimtebeslag van 25 %. Dit is laag ten opzichte van de overige gemeenten van de Druivenstreek, Overijse 47 %, Tervuren 40 % en Hoeilaart 39 %. En ook ten opzichte van het gemiddelde in Vlaanderen 33 %. Toch wordt ook in Huldenberg aan een snel tempo beslag gelegd op de open ruimte (dagelijks 125 m²). Gelukkig komt natuur nog veel voor in de gemeente. De bossen en graslanden langs de Ijse en Laan (en ook de Dijle) zijn grotendeels bestemd als natuurgebied. Maar ook de open landbouwgebieden met de typische holle wegen en kleine bossen op de toppen van de plateaus komen nog veel voor in de gemeente. Tijdens deze wandeling kunnen we hiervan volop genieten.